Voor wie?

De overheid

Herkenbare situaties

Herken je misschien één of meer van de volgende voorbeeldsituaties:

Kwaliteit, verschillende verwachtingen, communicatie, ontwikkeling, eigen verantwoordelijkheid, zelfsturing, respect, samenwerking.
Allemaal termen waarmee we iets moeten in onze organisatie.
Een eerste stap is je eens goed te bezinnen op de betekenis die jij en je collega’s aan deze termen geven.
Een Socratisch Gesprek kan daarbij een uitstekend hulpmiddel zijn.

Herkenbare situaties

Herken je misschien één of meer van de volgende voorbeeldsituaties:

  • We willen goede service leveren, maar voelen ons daarin belemmerd door de regels.
  • Verschillende afdelingen hebben uiteenlopende ideeën over wat goede communicatie is.
  • OR en directie lijken langs elkaar heen te praten. Leven ze soms in twee verschillende werelden?
  • We willen medewerkers helpen zich te ontwikkelen. Maar hoe bereiken we consensus over de doelstellingen?
  • We willen met ons team zelfsturend werken, maar we vinden het moeilijk een koers uit te zetten.
  • Elkaar respecteren vinden we allemaal belangrijk, maar bedoelen we wel hetzelfde met respect?
  • Hoe werken we samen in ons team en tussen verschillende afdelingen?
  • Word ik straks vervangen door een robot?