Voor wie?

Het onderwijs

Herkenbare situaties

Herken je misschien één of meer van de volgende voorbeeldsituaties:

Zelfsturende teams, respect, zelfstandig werken, 21th century skills op het gebied van digitalisering, globalisering en individualisering.
Allemaal termen en kreten waarmee we iets moeten in het onderwijs. Een eerste stap is je eens goed te bezinnen op de betekenis die jij en je collega’s aan deze termen geven.
Een Socratisch Gesprek kan daarbij een uitstekend hulpmiddel zijn.

Herkenbare situaties

Herken je misschien één of meer van de volgende voorbeeldsituaties:

  • Wat willen we eigenlijk met ons onderwijs?
  • Waarin onderscheiden we ons van andere scholen?
  • We willen met ons team zelfsturend werken, maar vinden het moeilijk om een koers uit te zetten
  • Elkaar respecteren vinden we allemaal belangrijk, maar bedoelen we wel hetzelfde met respect?
  • Sommige leerkrachten houden zich niet aan gemaakte afspraken.
  • Sommige leerkrachten houden zich te krampachtig aan de regels vast.
  • Is de leerkracht een vakman of een onderwijscoach?
  • Geven we huiswerk op of zijn de leerlingen zelf verantwoordelijk voor hun leerproces?
  • Wat doen we aan onderzoeksvaardigheden?
  • Hoe laten we de leerlingen goed samenwerken?