Voor wie?

Het bedrijfsleven

Herkenbare situaties

Herken je misschien één of meer van de volgende voorbeeldsituaties:

Kwaliteit, verschillende verwachtingen, meningsverschillen, ontwikkeling, eigen verantwoordelijkheid, zelfsturing, respect, samenwerking.
Allemaal termen waarmee we iets moeten in onze organisatie.
Een eerste stap is je eens goed te bezinnen op de betekenis die jij en je collega’s aan deze termen geven.
Een Socratisch Gesprek kan daarbij een uitstekend hulpmiddel zijn.

Herkenbare situaties

Herken je misschien één of meer van de volgende voorbeeldsituaties:

  • We willen graag goede kwaliteit leveren, maar we voelen ons belemmerd door de regels.
  • Als wij vanuit de werkvloer adviezen geven ‘naar boven’, horen we daar verder nooit meer iets van.
  • Wat mogen we wel en niet van de personeelsafdeling verwachten?
  • OR en directie lijken langs elkaar heen te praten. Leven ze soms in twee verschillende werelden?
  • We willen medewerkers helpen zich te ontwikkelen. Maar hoe bereiken we consensus over de doelstellingen?
  • We willen met ons team zelfsturend werken, maar we vinden het moeilijk een koers uit te zetten.
  • Elkaar respecteren vinden we allemaal belangrijk, maar bedoelen we wel hetzelfde met respect?
  • Hoe werken we samen in ons team en tussen verschillende afdelingen?
  • Word ik straks vervangen door een robot?
  • Zijn aandeelhouders belangrijker dan werknemers?